Pavel Vokřál - KOVO - Rotační škrabky

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto do odvolání tohoto souhlas podnikající fyzické osobě Mgr. Pavel Vokřál, Dlouhá 107, Hradec Králové , 500 03, IČO : 16795709, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovával moje osobní údaje. To vše pro marketingové účely. Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat. Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek neposkytnutí požadované služby. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - „GDPR“, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - „ZOOÚ“ a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Kontaktní formulář

Nevyplňˆili jste všechny požadované údaje!

Odeslat